! Scandia Trade. Om oss


 
banner

Innan ni börjar säljprocessen förstår vi ert företag och produkter. Baserat på vår kunskap om marknaden utvärderar vi affärsmöjligheter, identifierar målgruppen och fördelar potentiella kunder med hjälp av olika källor. Tillsammans med er utvecklar vi marknadsföringsmaterial och tar beslut om er produktpositionering och differentiering. Vi ger er en uppdaterad lista över identifierade företag med deras kontaktuppgifter.

Läs mer...
 
banner

Efter identifiering av företag som kan vara intresserade av att köpa dina produkter och förberedelse av marknadsföringsmaterial agerar vi som din representant, får träffa potentiella kunder och startar en dialog. Vi skickar dig en lista över kontaktade företag på regelbunden basis. Efter ett ömsesidigt intresse är etablerat ordnar vi ditt möte med en potentiell kund. Vi stödjer dig under förhandlingen och inköpsavtalets förberedning.

Läs mer...
banner

Agerande som din lokala agent och representant för företaget utvecklar vi ytterligare ditt företag i Ryssland. På detta steg fokuserar vi på att arbeta med befintliga kunder att öka din försäljning och på att hitta nya kunder. Vi fortsätter att uppdatera dig om situationen på marknaden och att samordna med dig vår säljprocess. Du kommer att ha våra regelbundna rapporter om statusen för varje konto (kund) som vi har utvecklat tillsammans.

Läs mer...